Môi trường

  • Vớt vát những bè cá chết trắng trên sông
    12 giờ

    (Dân trí) - Trong vòng nửa tháng, gần 100 tấn cá nuôi trên sông Cái Vừng ở An Giang bất ngờ chết trắng. Trước sự cố này, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo di dời các bè cá.