Nghiên cứu mới nhất về đặc điểm lâm sàng của bệnh hô hấp cấp tính do nCoV ở hơn 1000 bệnh nhân Trung Quốc

11/02/2020 Admin 0

Các tác giả kết luận rằng dịch bệnh 2019-nCoV lây lan nhanh chóng do lây truyền từ người sang người. Phát hiện X quang bình thường có mặt trong số một số bệnh nhân bị nhiễm 2019-nCoV. Mức độ nghiêm trọng của bệnh (bao gồm độ bão hòa oxy, nhịp hô hấp, số lượng bạch cầu / tế bào lympho trong máu và các biểu hiện X-quang / CT lồng ngực) cho kết quả dự đoán lâm sàng kém.