Kinh tế

  • Ì ạch thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh
    9 giờ

    Trong ngày đầu mở cửa trở lại, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mới thông quan được 11 xe trái cây tươi, trong đó chủ yếu là Thanh long, tương đương 3,6% lượng hàng xuất trước thời điểm dịch bệnh (khoảng 300 xe/ngày),